ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

221090

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กล้วยพรจากแม่ เขียนโดย จารุวรรณ 11
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย จารุวรรณ 13
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร...วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชน เขียนโดย จารุวรรณ 11
ไปไหน ไปด้วย กล้วยพรจากแม่ เขียนโดย จารุวรรณ 27
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร...วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง เขียนโดย จารุวรรณ 27
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน เขียนโดย จารุวรรณ 38
มาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563 เขียนโดย จารุวรรณ 35
การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เขียนโดย จารุวรรณ 22
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย จารุวรรณ 46
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย จารุวรรณ 43