ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

223545

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วารสารประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 308
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 เขียนโดย จารุวรรณ 275
การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ เขียนโดย จารุวรรณ 302
สภาเกษตรฯ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และประชุมหารือเพื่อผลักดันองค์กรเกษตรกรสู่เกษตรอุตสาหกรรม เขียนโดย จารุวรรณ 268
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 313
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 275
สภาเกษตรกรฯ เล็งเสนอนายกรัฐมนตรีประกาศยางเป็นวาระแห่งชาติ หวังกระตุ้นราคาสูงขึ้น เขียนโดย จารุวรรณ 304
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด เขียนโดย จารุวรรณ 321
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 259
"ThaiWater" รู้น้ำ รู้อากาศ ทันใจทุกสถานการณ์... เขียนโดย จารุวรรณ 289