ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

161836

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สภาเกษตรกรฯ MOU สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพเกษตรกรรมสู่ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เขียนโดย จารุวรรณ 290
เตือนภัยการเกษตร 6 - 12 กันยายน 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 278
วารสารประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 307
ร่างพรบ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มพลัง ศักยภาพ มั่นคงให้เกษตรกรโคบาล เขียนโดย จารุวรรณ 312
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 285
เตือนภัยการเกษตร 23 - 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 305
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการคูปอง เขียนโดย จารุวรรณ 312
การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 306
ประชาสัมพันธ์ "ตลาดพืชผัก อาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์" เขียนโดย จารุวรรณ 320
สภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเกษตรกร เขียนโดย จารุวรรณ 306