ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

223556

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน

 

กองทนกองทน1กองทน2กองทน3กองทน4

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ชั้น 2 ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์