การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร และการรับสมัครคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ

           ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจ้งว่ามีภารกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร ตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพการผลิต การจัดการ และการตลาดส่งเริมการตลาดสมุนไพร จึงได้มีการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร และการรับสมัครคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นที่รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้  

            ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ Premium Products ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://www.smeone.info/event-detail/7530

 

 

 

 

ขอรบสทธสงเสรมสมนไพร

 

 

สมนไพร